• Arbetsgivare

  Möt morgondagens medarbetare redan under gymnasietiden
  • Utbildningen gav kompetens för arbete som redovisningsassistent

   - Jag fick jobbet på grund av att...

 • Elever

  Välj den bästa möjliga ekonomiutbildningen på gymnasiet
  • Diplomerad Gymnasieekonom gav helhet och samband

   Patrik Robertsson och Johan Olsson tog studenten som...

 • Skolor

  Erbjud en ekonomiutbildning förankrad i näringsliv och högskola
  • Handelns Yrkesnämnd certifierar handelsutbildningar

   Under våren 2013 genomförde Svensk Handel, Handelsanställdas förbund och KFO ett pilotprojekt för att ta fram en certifiering för gymnasieskolans handelsutbildningar med Diplomerad Gymnasieekonom som förebild. Under hö...

 • Utbildningar

  Kompetensutveckling för certifiering
  • Utbildningsdag inför recertifiering i Malmö

   Torsdagen den 27 februari träffades ett trettiotal lä...