Vad innebär det att vara en certifierad gymnasieskola och hur gör ni om ni är intresserade av att köra igång?
Diplomregistrering
(för DGE-elever)

Registrera dig här!
Kontakta oss
(ring eller maila)
08-796 16 81

Certifierad gymnasieskola - Diplomerad Gymnasieekonom

Kvalitetssäkrat ekonomiprogram förankrat i näringsliv och högskola

Ett Certifieringsorgan kvalitetssäkrar er gymnasieskolas ekonomiprogram

Certifieringen är en process. Handledning och uppföljning ingår i konceptet. En DGE-plan tas fram av skolan för godkännande av ett Certifieringsorgan 31/3 eller 31/10 varje år. Den första certifieringsperioden är tre år. Recertifiering sker vartannat år. Certifierade skolor får tillgång till en modern webbplats för certifieringsadministration, erbjudanden om utbildningar och konferenser, nyhetsbrev med bl a omvärldsbevakning och tillgång till ett nätverk av DGE-skolor.

Certifieringsprocessen

Certifiering av gymnasieskola

Skolan/arbetslaget får stöd att formulera en DGE-plan som bygger på GY2011 tillsammans med kriterier som tagits fram av näringsliv och högskola. När DGE-planen godkänts av Certifieringsorganet äger elever, som godkänts av skolan enligt kriterierna för Diplomerad Gymnasieekonom, rätten att registrera sig för diplom som utfärdas av Certifierat i Sverige/Diplomerad Gymnasieekonom.

Uppföljningsbesök

Vi besöker skolan ett år efter certifieringen och följer upp DGE-planen och för en dialog kring programmets utveckling. Därefter besöker vi skolan vartannat år för kvalificerad och riktad handledning.

Självvärdering

Arbetslaget följer årligen upp och utvärderar DGE-planen i en formatmall som laddas upp (1/6-28/8) på DGE-webben. Vi ger personlig återkoppling på uppföljningsarbetet som på så sätt stödjer skolans systematiska kvalitetsarbete.

Recertifiering

Recertifiering sker med två års mellanrum. Arbetslaget uppdaterar DGE-planen för nästkommande två-årsperiod och laddar upp den här på DGE-webben för godkännande och recertifiering som görs av Certifieringsorganet.
Läs mer om certifieringsprocessen

Så säger några av våra 100 certifierade skolor och 13000 diplomerade gymnasieekonomer

Vi är mycket nöjda med uppföljningen och utbildningen. Vi får stöd och kan därmed förbättra oss.

Lärare, vt-21

Lärare

"DGE-konceptet motiverar arbetet med att integrera ekonomi med övriga ämnen. Det har på vår skola lett till ett ökat engagemang för såväl eleverna som för deras utbildning"

Kristina

Programansvarig lärare

Tycker att vi har en bra kvalitet på vår ekonomiutbildning mycket tack vare DGE-kraven.

Lärare vt-21

Lärare

Diplomerad Gymnasieekonom

Kvalitetssäkrat ekonomiprogram på gymnasiet

Verklighetsförankrad undervisning

DGE-planen som skolan tar fram enligt DGE-kriterierna och som ska ska godkännas av Certifieringsorganet, bygger på verklighetsbaserad och ämnesövergripande undervisning i enlighet med GY2011. Handledningen tillsammmans den årliga självvärdering av DGE-planen stödjer Ek-arbetslagets kvalitetsarbete.

Bedömning för diplom

För att en elev ska få registrera sig för diplom krävs följande:
* DGE Minimikrav ( GY2011)
* lägst betyget E i alla kurser på programmet
* deltagit i verklighetsbaserat lärande
* uppvisa affärs-, digital-, social- samt språklig- och kommunikativ kompetens

DGE Minimikrav (GY2011)

Elev ska minst ha uppfyllt:
Ekonomiska ämnen (600 poäng), varav
Företagsekonomi (400 poäng)
Moderna språk (Steg 2)
Matematik (3)
Gymnasiearbete med ekonomisk inriktning (100 poäng)

Kvalitetssäkrad utbildning

DGE-skolan och Ek-arbetslaget får en modell och en plan för sitt systematiska kvalitetsarbete. Eleverna får en kvalitetssäkrad utbildning, förankrad i näringsliv och högskola och blir utrustade att efter skolan fritt kunna välja anställning, högskola eller företagande.

Här ser du våra senaste nyhetsinlägg i pufformat

Utbildningar

Kompetensutveckling för certifierade skolor

Introduktionsutbildning på distans

Certifierat i Sverige AB/DGE erbjuder återkommande utbildningstillfällen som riktar sig till lärare, skolledare och SYV på skolor som avser att ansöka om certifiering eller som förbereder sin ansökan om recertifiering, och vill bli uppdaterade om kriterierna och ta del av nya exempel.
Introduktionen ger en tydlig bild av konceptet "Diplomerad Gymnasieekonom".

Tills vidare kommer utbildningar att hållas på distans via Zoom.
Vi erbjuder denna utbildning kostnadsfritt.
Gratis event

Workshop (EK-arbetslag)

Certifierat i Sverige AB/Diplomerad Gymnasieekonom erbjuder workshops för EK-arbetslag. DGE-skolor kan boka hel- eller halvdagsutbildningar för hela arbetslaget. Programmet skräddarsys utifrån skolans DGE-plan.

Exempel på utbildningsinnehåll:
* genomgång av kriterierna och undervisning kring dem
* ni väljer tema och får handledning i att planera ett ämnesövergripande arbete med fokus på kompetenserna
* ni väljer tema med fokus på perspektiv.
Workshopen kan genomföras i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria om skolan önskar.

Kontakta oss för samtal om upplägg och bokning!
Pris: 12000.00 kr

Lärarmöten

CESAB/DGE erbjuder återkommande lärarmöten för skolledare/lärare på DGE-certifierade skolor.
DGE är en angelägenhet för hela Ek-arbetslaget så vi ser gärna att flera lärare från skolan deltar.
Vår lärarmöten är kopplade till DGE-kriterierna och ger inspiration för arbetet.
Våra lärarmöten genomförs som distansmöten - via Zoom - och pågår ca 40 min. Anmäl dig, och du får en länk till mötet via mail. Vi lägger också upp en länk under "Nätverksnyheter".
Alla lärarmöten ingår i certifieringsavgiften och kostar inte något extra.
Gratis event

Nationell temakonferens (DGE-skolor)

Certifierat i Sverige AB/DGE anordnar en årlig nationell temakonferens för nätverket av certifierade skolor. Konferensen genomförs på någon av skolorna i nätverket. Syftet är att vara en mötesplats för nätverket av DGE-skolor där aktuella frågor diskuteras.
Gratis event

Våra partners