För att en elev ska få registrera sig för diplom krävs följande: * DGE Minimikrav ( GY2011) * lägst betyget E i alla kurser på programmet * deltagit i verklighetsbaserat lärande * uppvisa affärs-, digital-, social- samt språklig- och kommunikativ kompetens