Ämnesintegration på ekonomiprogrammet

Nytt läsår - nya möjligheter!  Arbetslaget har många uppgifter, bland annat att organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande (Gy11). Att arbeta tillsammans med utgångspunkt från examensmålen har visat sig fungera väl och skapa en programidentitet på DGE-skolor. När vi diskuterar ämnesövergripande arbete med eleverna vid uppföljningsbesöken beskriver de detta positivt. De använder ord som att "man får en helhet" och "förstår hur det hänger ihop". Att få göra färre inlämningsuppgifter som bedöms av flera lärare ur olika perspektiv, berättar de bidrar till att minska stressen. Ett otroligt viktigt argument för att också förbättra elevernas arbetsmiljö. 

För att snabbt komma igång finns en mall i dokumentet nedan. Se det som en byggnadsställning, ett ramverk som innehåller de delar som arbetslaget behöver tänka igenom i förväg. Inte minst att utse någon i gruppen som "ansvarig" för temat (en igångsättare som håller i kartan) är viktigt för att planerna ska bli till handling. 

Dokument