Det handlar inte om att ta plats!

DN presenterad begreppet "Social kompetens", en av DGE-kompetenserna, i en artikel nyligen. Begreppet började förekomma frekvent i jobbannonser på 1990-talet, förmodligen på grund av en förändrad arbetsmarknad där ensamarbete allt oftare ersatts av arbete i grupp. Begreppet används dessvärre slarvigt utan tydlig definition, därför är det viktigt att enas om vad man egentligen menar. Om man anser att det är viktigt att en person ska kunna samarbeta med andra, är det bättre att välja den formuleringen. 

 

Artikeln är intressant som underlag för samtal kring tolkningar av begreppet Social kompetens. Att få resonera kring begreppet är viktigt för att förstå dess innebörd och för att på så sätt verkligen kunna utveckla sin egen sociala kompetens.

 

I en annan artikel beskriver Christel Carlsson problematiken med begreppet.

Christel arbetar som rekryterare på Hudson Group. Hennes jobb består i att matcha ihop rätt person med rätt företag. Christel har märkt att social kompetens är en egenskap som näst intill alla företag efterfrågar i någon form. Definitionen på vad social kompetens egentligen är skiftar däremot mycket beroende på vilken typ av arbetsgivare man frågar.

"Egenskaper som flexibilitet och samarbetsförmåga har nästan börjat förvandlats till floskler och det är viktigt att ställa följdfrågor för att försöka lista ut exakt vilka värderingar företaget lägger i begreppet," säger Christel Carlsson.