Diplomen är på väg!

Elevdiplomen är på väg till certifierade skolor. Under v.21 ska alla diplom som eleverna registrerat för ha nått skolan.