Ekonomiprogrammets popularitet ökar!

Ekonomiprogrammet ökar mest i senaste valet till till gymnasieskolan. Något som har varit en trend sedan nystarten 2011. Även samhällsvetenskapsprogrammet ökar i popularitet, liksom teknik- och det estetiska programmet. Övriga program minskar. Mest minskar det naturvetenskapliga programmet, med minus 400 sökande.

Totalt sökte 62 procent av eleverna högskoleförberedande program i första hand, en minskning med 1,2 procentenheter.

38 procent av eleverna sökte ett yrkesprogram och största ökning har fordons- och transportprogrammet med 900 fler sökande än i fjol. Backar i intresse gör dock restaurang och livsmedel och VVS- och fastighetsprogrammet.

Nu finns preliminär statistik att tillgå och i slutet av september redovisas behörighetssiffrorna och slutbetyg för årskurs nio. 

Läs mer hos Skolverket