Guldäpplets forskardialog - 22 och 29 april via Zoom

Att arbeta digitalt – i klassrummet eller online

Guldäpplets forskningsdialog genomföras som en serie webbinarier på onsdagar med start den 22 april kl.15.30-16.00

Guldäpplets forskningsdialog handlar om att skapa former för att stimulera samspelet mellan lärare och forskare. Där Guldäpplets nomineringar, utmärkelser och spridning bidrar till utvecklingen av professionens beprövade erfarenhet och dess växt till kunskap i dialog med forskning.

Läs mer på Guldäpplets webbplats

Onsdag 22 april kl 15.30-16.00: Den sociala dimensionen i onlinearbete

Onsdag 29 april kl 15.30-16.00: Elever utvecklar berättandet och sitt språk