Hållbar Årets Julklapp!

Hållbarhet är ledstjärnan för "Årets Julklapp"!
Hållbarhet är ett av DGE-perspektiven. En diplomerad gymnasieekonom tar sitt ansvar för en hållbar utveckling i samhälle och näringsliv.

Tolkningen av hållbarhetsperspektivet ur ett DGE-perspektiv:
Hållbarhet – sustainability – står för en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att därmed begränsa kommande generationers möjligheter till försörjning och utveckling. Hållbarhet omfattar ett miljöperspektiv, ett socialt perspektiv, ett ekonomiskt perspektiv och ett institutionellt perspektiv. I miljöperspektivet kommer klimatet och de globala naturtillgångarna i fokus, den biologiska artrikedomen, tillgången till friskt vatten och ren luft. I det sociala perspektivet är det människan som arbetskraft och konsument, som värnas. Ekonomisk hållbarhet står för en långsiktighet i den globala hushållningen, institutionell hållbarhet för etableringen av sunda och goda institutioner på marknaden och kamp mot korruption.

HUI Research utser Årets julklapp för trettioförsta året i rad. Årets julklapp är en analys av rådande samhällstrender och en spegling av svenskarnas aktuella och/eller framtida konsumentbeteenden.

För att erhålla titeln Årets julklapp ska ett eller flera av följande tre kriterier uppfyllas:

  • Produkten skall vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse under året
  • Produkten skall representera den tid vi lever i
  • Produkten skall svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter

Motivering till Årets julklapp 2018

Årets julklapp 2018 – det återvunna plagget – speglar de svenska konsumenternas intresse för nya hållbara alternativ och ökande oro för klimat och miljö. Med det återvunna plagget fångas en tidsanda där nya affärsmodeller och tekniska innovationer föds och tillsammans skapar en mer hållbar konsumtion.

Konsumentmakt, råvarubrist och klimatförändringar har fått en hel bransch att börja tänka på hur de ska kunna jobba i ett mer cirkulärt system, där materialen i våra kläder ska gå att använda gång på gång. Konsumenternas efterfrågan och tekniska innovationer har gjort etik och miljö till ett konkurrensmedel där den långsiktiga överlevnaden i modehandeln kräver en hållbar kollektion.

Läs mer!