I vår besöker vi Småland och Skåne

Till våren är det region Syd som recertifieras och det betyder att vi gör uppföljningsbesök under perioden jan-april. Uppföljningsbesöken är en genomgång av Ek-programmets arbete med utgångspunkt från skolans certifierade plan och elevernas perspektiv.

Vid höstens certifieringsomgång recertifierades skolorna i den norra-regionen och det var också certifiering av en ny skola: Stockholms Idrottsgymnasium.

Vårens certifiering/recertifiering förbereds nu som bäst med bokning av uppföljningsbesöken.

 

Nya skolor som är intresserade av certifieringen kan boka besök eller samtal här! 

DGE kommer också att ha en monter på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg den 16-18 mars - passa på att prata kvalitet på Ek-programmet med oss!