Introduktionsutbildningar för lärare, skolledare och SYV:are

Som ett stöd för lärare, skolledare och SYV:are från certifierade skolor och skolor som avser att ansöka om certifiering erbjuder Certifierat återkommande utbildningsdagar. Höstens introduktionsdagar har lockat deltagare från både nya och "gamla" DGE-skolor. Erfarenhetsutbyte mellan skolor och rikliga möjligheter att lyfta egna frågeställningar är viktiga delar av dagarna. Syftet är att ge en god grund för fortsatt utveckling av ekonomiprogrammets kvalitet med stöd av certifieringskriterierna. En timme av dagen innehåller en fördjupning kring ett aktuellt ämne. Den 20 september föreläste certifieringsorganets ordförande Hans De Geer kring CSR och hållbar utveckling, med resonemang kring den nya lagstiftningen (se länkarna). Den 20 oktober var temat arbetsmarknadsfrågor och Christian Löfgren från Civilekonomerna engagerade deltagarna kring frågor om ekonomers arbetsmarknad och löneskillnader mellan könen.
Vårens introduktionsdagar är nu öppna för anmälningar. Välkommen!

Länkar:

Certifiera din skola! - CESAB och Diplomerad Gymnasieekonom
Om Hållbarhetsredovisning - Svensk handel sammanfattar hållbarhetsredovisningslagen
Arbetsmarknadsbarometer 2016 - Civilekonomerna
Kön styr lön - Varför tjänar kvinnor mindre än män? En rapport från Civilekonomerna 2016
Livslöner för olika utbildningar - SACO 2016

 

Dokument