Lärarmöte: Utmaningar och möjligheter under Coronakrisen - 9 nov.

Måndagen den 9 november kl. 15.00-15.40 är det dags för nästa lärarmöte.
Denna gång följer vi upp vårens möte då vi talade om Coronakrisens påverkan på företagande och näringslivet, då vi också gjorde jämförelser med tidigare historiska kriser.

Historien visar att tidigare internationella kriser med snabba förändringar har inneburit utmaningar men också möjligheter.

Denna gång får vi ta del av aktuell forskning kring företag under den pågående Coronakrisen. Centrum för Näringslivshistoria dokumenterar krisen genom att bl.a. intervjua viktiga nyckelpersoner inom Näringslivet.
Vi får lyssna till Anders Houltz, forskningschef på Centrum för Näringslivshistoria.

Anmäl dig här!