Nätverket av certifierade skolor

Som DGE-certifierad skola är du del av ett nationellt nätverk av skickliga lärare med en enorm kompetens. Här delar vi projektupplägg, förslag på lösningar vid utmaningar och tankar kring hur utbildningen ska utvecklas. Alltid med ett elevfokus!

Certifieringen kan sammanfattas med tre innehållsrika ord:
Kvalitet - Struktur - Utveckling

Kort förklaring:

 • Kvalitet   
  - Kvalitetssäkring av certifieringsgrupp 
  - Handledning och uppföljning
 • Struktur   
  - Strukturerad gemensam planering
  - Verklighetsbaserat lärande
  - Ämnesintegration
  - Diplomerade elever
 • Utveckling
  - Kompetensutveckling, konferenser, material
  - Nätverk, lärarmöten och rektorsmöten
  - Webbplats med fria personalkonton
  - Uppföljningsrapporter, nationellt

Är din skolan inte certifierad, tag kontakt med DGE-kansliet.
Välkommen till Diplomerad Gymnasieekonom!