Positiva elever!

När årets studenter fick frågan om de skulle rekommendera elever att söka sig till en DGE-certifierad skola när de ska välja ekonomiutbildning, så var svaret tydligt: Ja!
De upplever utbildningen som bred och undervisningen som omväxlande. Att man också har möjlighet att diplomeras anger eleverna som ett viktigt skäl att kämpa hårdare för att nå målen.

Den verklighetsförankrade delen av utbildningen, som är en del av DGE-konceptet, är mycket uppskattad av eleverna. Kopplingen mellan teori och praktik gör utbildningen relevant.

Några elevröster från årets uppföljning:

Jag uppskattade alla målen man hade att sträva mot för att bli en godkänd "Diplomerad Gymnasieekonom". 

Jag känner mig förberedd att plugga vidare eller att gå ut i arbetslivet.

Uppgifterna har varit väldigt roliga att arbeta med och lärarna har alltid funnits där för att stötta oss elever. En utbildning värd att välja och jag ångrar mig inte en sekund!