Reflektioner kring distansundervisning

Nu är det två veckor sedan beslutet kom om att undervisningen på gymnasieskolor och universitet ska ske på distans. Omställningen är stor och kräver mycket av alla, lärare och elever men också ledare och tekniker.  I vårt nätverk av skolor görs det ett fantastiskt jobb och ni har inte sparat på energin för att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt i detta svåra läge. Att ge eleverna som ska ta sin gymnasieexamen (länk till Skolverket) möjlighet till detta är prio, och att sätta rättssäkra betyg på distans är en utmaning!

Det vi vet är att den digitala kompetensen sätts på prov och utvecklas, och att det kollegial samarbetet och delandet ökar.

En lärare som delade sina reflektioner i sociala medier efter att ha börjat undervisa på distans är Kerstin i Enköping, en erfaren lärare som flera gånger blivit utsett till ”årets UF-lärare” bland annat. Kerstin sammanfattar, med glimten i ögat, några av sina lärdomar just nu:

 

Reflektion om de senaste dagarnas undervisning där både jag och eleverna sitter hemma: Som lärare startar jag upp alla lektioner live och lär mig vilka elever som jag behöver ringa upp efter för att få igång dem och vilka som enbart behöver en chatt.

Jag lär mig också vilka som ställer bra frågor på en gång under genomgång och vilka som är tysta (inte samma som i det vanliga klassrummet).

Jag lär mig att stora koftor ser ut som morgonrockar och för ljusa tröjor ser naket ut.

Jag lär mig att ljus är bra och concealer är min bästa vän.

Jag lär mig att eleverna vill se mig live och att mentorstider som avslutas med lite filmtips är uppskattade.

Jag lär mig att det blir otäckt tyst när man ska ha genomgång när alla stänger av mikrofonen och att det kan kännas löjligt att prata med en tyst dator.

Jag lär mig att vissa uppgifter passar bättre digitalt än andra.

Jag lär mig att använda eleverna i undervisningen på ett annat sätt än annars. De kan stötta varandra och mig i tekniken, i kursens innehåll och i det sociala på många sätt. Det här är deras värld, de är vana och kursens didaktik och pedagogik är min. Tillsammans lär vi oss hur vi gör det här bäst.

Idag ska jag spela in PP-presentationer, planera och tänka om. Och hålla i ett UF-ämneslagsmöte. Och chatta runt lite…

/Kerstin

 

Reflektion handlar om att ge sig själv distans till sina handlingar och rutiner, och att söka insikt genom att se på sig själv och situationen lite utifrån. 

Försök att hinna med att stanna upp och göra det vi ber våra elever göra; Reflektera! 
- Vilka är dina lärdomar idag? 
- Var det något som överraskade dig?

När det händer mycket på kort tid är det lätt att glömma... Korta noteringar efter avslutat pass blir en värdefull bank av iakttagelser som kan användas i arbetslagets gemensamma utvecklingsarbete kring vad som fungerar och vad som behöver utvecklas mer.

 

Aktuella länkar: