Suveränt upplägg

Rubriken är klippt från utvärderingen av introduktionsutbildningen den 17 januari 2017. Denna gång samlade introdagen deltagare från Ystad i söder till Lidingö i norr. Skolorna representerade olika faser av certifieringsarbetet; nycertifirade, skolor på väg att certifieras och skolor som deltagit under många år och som ska recertifiras.

Upplägget under dagen gav deltagarna en genomgång av certifieringens kriterier och dess tolkningar. Det gavs också konkreta exempel på hur arbetet kan dokumenteras och det fanns också tid för erfarenhetsutbyte inom gruppen, bland annat under lunchen på en av Gamla Stans trevliga restauranger. Certifieringsorganets ordförande Hans De Geer föreläste denna gång kring det viktiga och alltid aktuella temat CSR och hållbarhet, något som var mycket uppskattat. Andra kommentarer från deltagarna var en önskan om att fler i arbetslaget skulle få delta i en utbildningsdag och att gruppstorleken (10 deltagare) var lagom för en bra dialog. 

Välkommen att anmäla dig till nästa utbildningsdag!

Kalendarium - Sök efter nästa utbildningsdag här!