Vårens kalendarium 2023

Kalendariet innehåller lärarmöten och vårkonferens för certifierade skolor. Den 2/2 hade vi årets första lärarmöte med lärarna från NTI-gymnasiet (se bilden).

Vi erbjuder återkommande introduktionsutbildningar som riktar sig till lärare, skolledare och SYV på skolor som avser att ansöka om certifiering eller som förbereder sin ansökan om recertifiering, och vill bli uppdaterade om kriterierna och ta del av nya exempel. Introduktionen ger en tydlig bild av konceptet "Diplomerad Gymnasieekonom". Vi erbjuder denna utbildning kostnadsfritt.

När du anmäler dig till någon av aktiviteterna i kalendariet, skickar vi en Zoom-länk.

Länk till kalendariet!