Varför ska skolans Ek-program certifieras?

När man certifieras skolans ekonomiutbildning gör arbetslaget en strukturerad plan som visar att arbetsformer och innehåll motsvarar certifieringskriterierna. Kriterierna överenstämmer givetvis med styrdokumenten, och ger genom utformningen förutsättningar för systematisk utveckling av programmets kvalitet. Det ger också eleverna möjlighet att bli Diplomerade Gymnasieekonomer, vilket gör dem väl förberedda för vidare studier, anställningsbara direkt efter gymnasiet och förberedda för att starta egen verksamhet (entreprenöriella). 

Som certifierad skola ingår man i ett nätverk av skolor med hög ambitionsnivå, som delar med sig till varandra på lärarmöten (distans) och konferenser. Kansliet följer upp planeringarna, ger konkreta tips för arbetet, utbildning och handledning efter behov.

Kontakta oss för mer information

Läs mer om certifieringsprocessen här!

Se kalendariet för nästa utbildningstillfälle

Dokument