Vi ställer inte in - vi ställer om!

Våren 2020 har varit en utmaning för oss alla på olika sätt. Skolstängningen innebar förändrade arbetssätt och snabba lösningar för distansarbete. Omställningstiden var minimal och det finns redan flera utvärderingsrapporter som berättar om upplevelsen av distansarbete ur olika perspektiv.

För oss på DGE-kansliet har det varit viktigt att lyfta fram möjligheterna i det annorlunda läget som vi nu lever i. Därför ställer vi inte in, vi ställer om!

Vi hade vår vårkonferens digitalt och lärarmötet med CfN den 4/6 flyttade också över till Zoom. Certifierade skolor kan logga in och ta del av dokumentationen under "Nätverksnyheter".

Nya skolor som är intresserade av certifieringen tar kontakt med oss via info@certifierat.se.

Introduktionsutbildningar erbjuds här, eller kontakta oss för skräddarsydda alternativ.