Certifieringsorganet består av åtta ledamöter som utses av institutioner och organisationer nära gymnasieskolor, högskolor och näringsliv.

Certifieringsorganet arbetar självständigt och fristående för att:

 • fastställa och uppdatera kriterier för certifiering av skolor som bedriver utbildning av gymnasieekonomer samt för diplomering av dessa;
 • bedöma ansökningar om certifiering och recertifiering.

Sammansättningen i certifieringsorganet ser ut på följande sätt:

 • Annika Belfrage Carlberg

  Stiftelsen Företagsam

  Annika Belfrage Carlberg. Ordförande i Certifierat i Sverige AB. Tidigare Controller i Danderyds kommun för ett 40-tal resultatenheter – däribland Danderyds Gymnasium, ekonomichef i Jeeves Inf System AB. Författare till Ekonomiboken och Bonniers Ekonomilexikon (utgivna av Bonnier Utbildning)

 • Charlotte Hoflin

  Bemanningsföretagen

  Charlotte Hoflin representerar Bemanningsföretagen (anställd på Poolia) och arbetar som VD för Poolia Ekonomi. Dessförinnan har hon arbetat som affärsområdeschef för Dfind Finance, numera Randstad Finance (rekrytering och konsultverksamhet inom ekonomi). Charlotte har en examen i ekonomi. Hon har tidigare arbetat som linjechef och som ekonom inom börsnoterade bolag. Viktiga frågor är en jämlik arbetsmarknad som tar till vara olika personers möjligheter och styrkor, en hög utbildningskvalitet i nära samarbete med arbetsgivare samt individens möjlighet till utveckling. 

   

   

 • Fredrika Askenmalm

  Fredrika Askenmalm

  Jönköping International Business School

  Fredrika Askenmalm har en lic. i företagsekonomi och representerar Jönköping International Business School där hon jobbar som universitetsadjunkt i företagsekonomi (redovisning). Innan dess jobbade hon som gymnasielärare i ekonomi, handelsämnen och matematik.

 • Hans Andersson

  Hans Andersson

  FAR SRS

  Hans Andersson är Civilekonom från HHSS 1976 och har därefter arbetat som auktoriserad revisor på Deloitte fram till pensioneringen för ett år sedan. Hans har bred erfarenhet av branschens utbildningsbehov och har varit utbildningsansvarig och kursledare på Deloitte under många år och har även varit ordförande i FAR:s utbildningskommitté. Hans har också arbetat som lärare, handledare och examinator på IHM Business School.
 • Hans De Geer

  Certifieringsorganets ordförande

  Hans De Geer är certifieringsorganets ordförande. Hans disputerade i historia 1978 och blev docent samma år. Han har sedan 1991 varit adjungerad professor vid Stockholms universitet, vid Handelshögskolan i Stockholm, där han startade och drev Centrum för etik och ekonomi, samt vid Stockholm School of Economics in Riga. Lettland. Sedan 1992 bedriver Hans undervisning, föreläsningar och rådgivning inom företagshistoria, företagsetik samt etik i offentlig sektor. Han är också knuten som Senior Advisor till Centrum för Näringslivshistoria samt till konsultföretaget Hallvarsson&HalvarssonLäs mer på Hans De Geers hemsida

 • Hans Lindman

  Hans Lindman

  FLE - Föreningen Lärare i Ekonomiska ämnen

  Hans Lindman är civilekonom med ämneslärarexamen. Inom skolans värld har han arbetat som lärare på gymnasie- och Komvuxutbildningar, som huvudlärare, skolledare och skolledare/ägare till friskolor. Yrkesbakgrunden rymmer även arbete inom IT-sektorn (projektledning, konsulttjänster inom ekonomi och beslutsstöd) och vid Linköpings Universitet (regional utveckling, e-learning, inom akademaisk kompetensförsörjning mm) I eget bolag produceras webbaserat läromedel i företagsekonomi.

 • Nina Forssblad

  Civilekonomerna

  Nina Forssblad representerar AKAVIA i certifieringsorganet. Nina har arbetat med utbildnings- och karriärfrågor i hela sitt yrkesliv. Sedan 2006 är hon Professionsanalytiker på AKAVIA (som är en sammanskagning av Civilekonomerna och JUSEK), där hon också är förbundssekreterare och arbetar med verksamhetsutveckling. Tidigare var Nina studievägledare och ansvarig för stipendier för svenska forskarstudenter på Fulbrightkommissionen, en binationell utbytesorganisation. Hon har en ämneslärarexamen i svenska och engelska och har även läst andra språk och humaniora. Viktiga hjärtefrågor är utbildningskvalitet, jämställdhet, yrkesetik och en jämlik arbetsmarknad.

 • Peter Nyström

  Peter Nyström

  Sveriges Marknadsförbund

  Peter Nyström representerar Sveriges Marknadsförbund och arbetar som managementkonsult sedan 1980. Dessförinnan var han under fem år verksam inom Fordkoncernen samt fem år inom verkstadsindustrin. Peter har examina i ekonomi och beteendevetenskap. Han var amanuens och doktorand innan sitt inträde i näringslivet. Uppdragsgivarna har i princip varit börsnoterade bolag eller motsvarande och uppdragen har varit av långvarig karaktär.