Certifieringen av en gymnasieskolan ekonomiprogram är en långsiktig satsning på kvalitativ undervisning med förankring i näringsliv och högskola.  

För att kunna ansöka om att certifiera sin gymnasieskola krävs att skolan upprättar en DGE-plan som visar hur utbildningen uppfyller certifieringsorganets kriterier för certifiering och som godkänts av Certifieringsorganet.

Certifieringsprocessen ska ses som ett kontinuerligt kvalitetsarbetearbete förankrad i gällande styrdokument (GY2011) tillsammans med Certifieringsorganets kriterier.

DGE-planen visar hur skolan och eleverna kommer att arbeta och följa upp diplomkriterierna.

Certifieringen kvalitetssäkras genom att ett Certifieringsorgan med representater från bl a Handelshögskolan, AKAVIA och andra från branschen individuellt bedömer och godkänner gymnasieskolornas DGE-planer för en tre-årsperiod innan diplom till elever får utfärdas. Recertifiering sker med två års mellanrum för att skolorna kontinuerligt ska få feedback att utveckla sina DGE-planer.

När gymnasieskolan blivit en certifierad DGE-skola är det arbetslaget för ekonomiprogrammet som bedömer och godkänner de elever som har uppfyllt alla DGE-kriterier och därmed också får registrera sig för diplom på DGE-webben. 

Certifierat i Sverige AB/Diplomerad Gymnasieekonom utfärdar unika diplom, undertecknade av orförande i Certifieringsorganet.

Första steget för ansökande utbildningar är att ta kontakt med kansliet för att starta upp arbetet med den egna DGE-planen.

Certifieringsavgiften är ett halvt prisbasbelopp. När skolan startar certifieringsprocessen faktureras den första avgiften, 28 650 kr/år + moms (2024). Från år 2019 tas en avgift för ökad webbsäkerhet på 500kr.

Den som vill ha mer information kan alltid ringa eller maila kansliet.

 

Arbetsgång

1. Ladda ner formatmall för certifieringsdokumentet och tolkningar
  
(se listan längst ner på sidan)

  •  Ansökan-certifiering-mall (docx.) 
     
  •  Kriterietolkningar (pdf.)

 

2. Kontakta kansliet för information och för att starta upp certifieringsprocessen

Skolan erhåller skolan ett konto på Diplomerar Gymnasieekonom

Kontakta kansliet 

 

3. Teckna samarbetsavtal 

Ladda hem, fyll i, skriv ut och skicka in två exemplar av samarbetsavtalet

  • Avtal-cesab-skola (pdf.) finns i dokumentsamlingen nedan.

Skicka två exemplar av samarbetsavtalet till: Certifierat i Sverige AB, Box 1068, 181 21 Lidingö

 

4. Ansök om certifiering

Ladda upp DGE-planen i PDF-format på skolans sida på DGE-webben.

 

6. Betalning

Certifieringsavgiften är 28 650 kr/år + moms (2024). 
(= 50% av ett prisbasbelopp).

 

Dokument