Det började med att företagare och skolledare frågade efter personer med den kompetens som de gamla "gymnasieekonomerna" hade. De gamla handelsgymnasierna fanns i större städer och var de som utbildade gymnasieekonomer. På den tiden var detta en av få ekonomutbildningar som uppskattades av både näringsliv och andra arbetsgivare.  Skulle man inte kunna få till en renässans för gymnasiala ekonomiutbildningar genom att relansera titeln "gymnasieekonom"?

Diplomerad Gymnasieekonom är resultatet av en lång process med många aktörer inblandade. Stiftelsen Företagsams påbörjade utformningen av konceptet Diplomerad Gymnasieekonom hösten 2002, utifrån diskussioner om skolutveckling och den betydelse som gymnasiala ekonomiutbildningar en gång haft. En betydelse som enligt många företagare, skolledare och lärare minskat under de senaste decennierna.

FAR-dagen för lärare 2004
I december 2004 arrangerade Stiftelsen Företagsam en dag om framtidens ekonomiutbildningar i samarbete med FAR. Bland talarna fanns Handelshögskolans rektor Lars Bergman som berättade att en stor majoritet av de elever som går hos dem kommer från det naturvetenskapliga programmet. Flera företagsföreträdare vittnade också om hur den gymnasiala ekonomiutbildningen blivit mer och mer anonym i deras organisationer. En fråga som ställdes till de samlade ekonomilärarna var: ”Vart tog gymnasieekonomerna vägen?”

 

Ett pilotprojekt tar form
Målet för pilotprojektet blev att, tillsammans med företrädare för utbildningens anordnare och avnämare, definiera begreppet 'gymnasieekonom' och sedan erbjuda en certifiering för de skolor som vill erbjuda utbildning av gymnasieekonomer. Riktlinjer för certifieringen av skolor och diplomering av gymnasieekonomer utformades i nära samarbete med en arbetsgrupp av lärare och skolledare från åtta pilotskolor, och i löpande samråd med en referensgrupp sammansatt av representanter från företag och högskolor. Detta gav riktlinjerna som är väl förankrade både i skolvärlden och utanför skolan.

Anställningsbar och antagningsbar
Referensgruppen och pilotskolorna funderade kring hur utbildningen skulle behöva utformas för att ge elever på bästa sätt skulle förberedas dels för fortsatta studier vid högskolor och universitet, dels för en framtid som egen företagare eller anställd i arbetslivet. Referensgruppen menade att målet skulle vara att erbjuda den bästa möjliga ekonomiutbildningen på gymnasienivå som gör eleverna både anställningsbara och antagningsbara. De pilotskolor som var med i arbetet ville att Diplomerad Gymnasieekonom ska vara ”det självklara valet” för en elev som är intresserad av ekonomi redan på gymnasiet och ”vill lite mer”.

 

FAR-dagen för lärare 2006 
Arbetet fortgick och det färdiga konceptet presenterades vid den utbildningsdag som arrangerades i samarbete med FAR den i början av december 2006. För att skapa full legitimitet för konceptet lämnades beslutanderätten om certifieringskriterier och certifiering av skolor över till ett certifieringsorgan bestående av nio ledamöter utsedda av institutioner och organisationer nära gymnasieskolor, högskolor och näringsliv.

 

Skolorna certifieras och studenter diplomeras 

Vid certifieringsorganets första arbetsmöte i juni 2007 certifierades de 20 första skolorna. Våren 2008 fanns det redan sammanlagt 191 studenter, på 19 av de certifierade skolorna som uppfyllt kriterierna för diplomering. Torsdagen den 5 juni, exakt ett år efter att de första 20 skolorna certifierats, var det dags att dela ut de första diplomen. Den högtydliga utdelningen gick av stapeln på Gångsätra gymnasium i Lidingö där Alexander Stensfelt förärades diplom nummer 001 av certifieringsorganets ordförande, professor Hans De Geer.