DGE-konferens
Endagskonferens med uppdateringar kring DGE-konceptet. Föreläsare från näringsliv, högskola och Centrum för Näringslivshistoria.
Pris: 500.00 kr
Inga kurser finns för tillfället