Elev ska minst ha uppfyllt: Ekonomiska ämnen (600 poäng), varav Företagsekonomi (400 poäng) Moderna språk (Steg 2) Matematik (3) Gymnasiearbete med ekonomisk inriktning (100 poäng)