Vad krävs för diplomering?

En Diplomerad Gymnasieekonom har gått ett ekonomiprogram som godkänts av certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonom och:

  • visat att hon/han har affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens;   
  • genomgått en utbildning som innehåller moment som utvecklar social kompetens.
  • läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i kurserna företagsekonomi
  • läst minst till och med steg 2 i moderna språk på gymnasiet;
  • läst minst till och med Matematik 3
  • fått lägst betyget E i alla kurser på programmet
  • genomfört ett Gymnasiearbete 100 poäng  med ekonomisk inriktning
  • 
genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande

 

Kriterier ht 2015 och framåt (Ekonomiprogrammet)

 Fullständiga kriterier för diplomering av elever (pdf)

 

Kriterier 2014 -2015 (Ekonomiprogrammet)

  Fullständiga kriterier för diplomering av elever GY2011 (pdf.)

  Criteria for award of diploma GY2011 (English) (pdf.)

 

Kriterier till och med 2013 (Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning ekonomi)

  Fullständiga kriterier för diplomering av elever (före GY2011) (pdf.)

  Criteria for award of diploma (English) (pdf.)