Vad krävs för diplomering?

En Diplomerad Gymnasieekonom har gått ett ekonomiprogram som godkänts av certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonom och:

  • visat att hon/han har affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens;   
  • genomgått en utbildning som innehåller moment som utvecklar social kompetens.
  • läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i kurserna företagsekonomi
  • läst minst till och med steg 2 i moderna språk på gymnasiet;
  • läst minst till och med Matematik 3
  • fått lägst betyget E i alla kurser på programmet
  • genomfört ett Gymnasiearbete 100 poäng  med ekonomisk inriktning
  • 
genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande

 

Nedan finns följande filer för nedladdning i pdf-format:

- Kriterier för elever från 2015 och framåt

- Kriterier 2014 -2015 (Ekonomiprogrammet) efter GY2011

- Kriterier till och med 2013 - (Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning ekonomi)

- Criteria for award of diploma from 2015

- Criteria for award of diploma GY2011

- Criteria for award of diploma 2007-2013

Dokument