Diplomfrågor

 

 1. Jag har försökt registrera mig för diplom men vet inte om det har lyckats.
  Hur kan jag vara säker på att jag har registrerat mig?
  Skolans DGE-kontaktperson kan se vilka elever som har registrerat sig och ändra ev. fel i personnummer och namn.
   
 2. Jag hittar inte mitt diplom. Kan jag få ett nytt?
  Ja, du vänder dig till din skola, som skickar en beställning på ett nytt diplom till kansliet. Det är kostnadsfritt om det sker tillsammans med ordinarie diplombeställning på våren (inför examen) eller vid kompletteringsbeställningen i  september. Det går att få diplom på andra tider, men då mot en kostnad på 600 kr.
   
 3. Jag gick ut förra året men missade att anmäla mig för diplom. Kan jag få ett nu? 
  Ja, du vänder dig till din skola, som fyller i en rekvisition (mall finns) och skickar til kansliet. Det är kostnadsfritt om det sker tillsammans med ordinarie diplombeställning på våren (inför examen) eller vid kompletteringsbeställningen i september. Det går att få diplom på andra tider, men då mot en kostnad på 600 kr.
   
 4. Måste elever som läser utökad kurs ha godkänt även på dessa för att få sitt diplom?
  Nej, diplomeringen gäller den certifierade poängplanen, där diplomeringen kräver att eleven är godkänd i alla kurser. Att inte bli godkänd i utökade kurser påverkar inte diplomeringen.
   
 5. Vad är kravet för att bli diplomerad?
  Läs här: https://www.gymnasieekonom.se/elever
   
 6. När är sista dag för registrering om jag vill ha mitt diplom till examen? 
  Du registrerar dig på DGE-webben senast den 29 april på länken:
  https://www.gymnasieekonom.se/registrera
   
 7. Jag har läst modersmål istället för moderna språk. Kan jag bli diplomerad?
  Ja, modersmål är likställt med moderna språk.
   
 8. Jag ska söka jobb utomlands och behöver få en översättning av diplomet. Kan jag få det från er?
  Vi översätter inte själva diplomet, men du kan hämta en översättning av kriterierna för diplomet på engelska här: https://www.gymnasieekonom.se/elever
   
 9. Kan jag beställa ett digitalt diplom från er?
  Nej, vi skickar inte digitala diplom. Du kan ta ditt original-diplom och göra en digital kopia i en scanner.
  Har du inte tillgång till en scanner, så finns det appar att ladda ner gratis till smartphone t ex. Genius Scan (en orange symbol). Du fotograferar ditt diplom och den sparas i pdf-format.  Enkelt och snyggt.
   
 10. Det står att jag ska läsa 600p ekonomiska ämne varav 400p i företsgsekonomi. Vilka kurser kan jag välja?
  I de 400p kan följande kurser räknas in: Företagsekonomi 1, Företagsekonomi 2, Redovisning 2, Entreprenörskap och företagande, Företagsekonomi – specialisering, Marknadsföring.
  I de 600p kan man räkna in de tidigare nämnda och kurserna Ledarskap och organisation, Privatjuridik, Affärsjuridik, Entreprenörskap, Internationell ekonomi.

 

Certifieringsfrågor

 

 1. Vi är intresserade av certifieringen. Hur lång tid tar det att bli certifierad?
  För att bli en DGE-certifirad skola ska skolan lämna in en planering för de kommande tre åren, som visar att skolan uppfyller kriterierna för att få diplomera Gymnasieekonomer. Att sammanställa planen, som kräver att hela Ek-arbetslaget och skolans ledning är engagerad, är en process som kan ta från  2-6 månader, beroende på skolans utgångsläge. Varje skolas process är unik. Kansliet ordnar introduktionsutbildningar för att underlätta arbetet och bistår också med stöd och feedback i skrivprocessen.
   
 2. Hur lång tid efter certifieringen kan skolan diplomera elever?
  Eleverna ska ha förutsättningar att uppfylla kriterierna, genom att poängplanen erbjuder  de kurser som krävs för diplomering. Skolan ansvara sedan för att diplomera de elever som uppfyller kriterierna för diplom. Det beror alltså på hur skolan har lagt upp studierna. Det vanligaste är att man diplomerar sina första elever efter tre år. 
   
 3. När kan man lämna in ansökan för att bli en DGE-certifierad skola?
  Certifieringsorganet bedömer ansökningar vid två tillfällen per år. Deadline för inlämning av ansökan är den 31/3 eller den 31/10.