Introduktionsutbildning på distans
Certifierat i Sverige AB/DGE erbjuder återkommande utbildningstillfällen som riktar sig till lärare, skolledare och SYV på skolor som avser att ansöka om certifiering eller som förbereder sin ansökan om recertifiering, och vill bli uppdaterade om kriterierna och ta del av nya exempel. Introduktionen ger en tydlig bild av konceptet "Diplomerad Gymnasieekonom". Under hösten 2020 kommer utbildningar att hållas på distans via Zoom. Erbjudande: Delta hela arbetslaget/skolan för 6000 kr
Pris: 1000.00 kr