Beskrivning

Certifirade skolor ska årligen göra en självvärdering. Ladda upp skolans självvärdering under ”Certifiering” före den 15/9 (förlängd tid med anledning av coronapandemin). Dokumentmallen hittar du under ”Aktuella dokument” i inloggat läge.

torsdag, 15 september, 2022 - 00:00

    TID

  • torsdag, 15 september, 2022 - 00:00

Övrig information

Självvärderingen kan göras genom att använda mallen som finns under "Aktuella dokument" (inloggat läge), eller att man gör en kopia av certifieringsplanen och skriver kommentarerna under punkterna direkt i planen, med en avvikande färg.