Beskrivning

Certifierat i Sverige AB/DGE anordnar en årlig nationell temakonferens för nätverket av certifierade skolor. Konferensen genomförs på någon av skolorna i nätverket. Syftet är att vara en mötesplats för nätverket av DGE-skolor där aktuella frågor diskuteras. Under Coronapandemin är konferenserna på,distans via zoom.

torsdag, 30 september, 2021 - 10:00

Medverkande

Johan Sköld, lärare i Sv/Ty, SVA och förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga
Camilla Askebäck Diaz, Lärare i Ma/No och förstelärare i digitala verktyg på Södermalmskolan i Sthlm.
Karin Berg, lärare i Lärare i Sv/Re/Sh, Medier och kommunikation på Schillerska gymnasiet i Göteborg
Lena Elfvingsson, Verksamhetschef CESAB/DGE

    TID

  • torsdag, 30 september, 2021 - 10:00

Övrig information

Temat för höstens DGE-konferens är "Digitala möjligheter".
Vi tar avstamp i den utveckling som har skett i och med de långa perioder av distansundervisning som varit vardag för gymnasieskolan under de senaste 18 månaderna.
Vi kommer att få inspirerande exempel från lärare som använder digitala verktyg i sin undervisning.

Via Zoom. kl. 10.00-12.00. Länk skickas till de som anmält sig.
Anmälningsformulär