Beskrivning

Certifierat i Sverige AB/DGE erbjuder återkommande lärarkvällar för skolledare/lärare på DGE-skolor. DGE är en angelägenhet för hela Ek-arbetslaget så vi ser gärna att flera lärare från skolan deltar. Lärarkvällarna fokuserar på kriterierna för certifiering och diplomering och ger praktiska tips för arbetet.

torsdag, 29 augusti, 2019 - 17:00

Medverkande

Anahi Davila, Arkivpedagog Centrum för Näringslivshistoria, Lena Elfvingsson, Verksamhestschef CESAB
Lena Elfvingsson, CESAB/DGE

    TID

  • torsdag, 29 augusti, 2019 - 17:00

ADRESS

Grindstuvägen 48, Bromma
Karta
Anmälningsformulär