Beskrivning

CESAB/DGE erbjuder återkommande lärarmöten för skolledare/lärare på DGE-certifierade skolor. DGE är en angelägenhet för hela Ek-arbetslaget så vi ser gärna att flera lärare från skolan deltar. Vår lärarmöten är kopplade till DGE-kriterierna och ger inspiration för arbetet. Våra lärarmöten genomförs som distansmöten - via Zoom - och pågår ca 40 min. Anmäl dig, och du får en länk till mötet via mail. Vi lägger också upp en länk under "Nätverksnyheter". Alla lärarmöten ingår i certifieringsavgiften och kostar inte något extra.

måndag, 17 oktober, 2022 - 16:00

    TID

  • måndag, 17 oktober, 2022 - 16:00

Övrig information

Certifieringen handlar om att arbeta med Ek-programmets kvalitet.
Elever vid en certifierad skola kan ansöka om att bli Diplomerade Gymnasieekonomer om de uppfyller kriterierna för diplomet.
Tanken är att eleven ska bli antagningsbar, anställningsbar och entreprenöriell (dvs. vilja och kunna starta en egen verksamhet).
Kriterierna ger stöd för alla tre delarna. Vid detta möte fokuserar vi på "anställningsbarheten".

Vi tittar närmare på hur vi kan hjälpa eleverna att använda sina diplom och kompetenserna när de söker jobb.
Anmälningsformulär