Beskrivning

CESAB/DGE erbjuder återkommande lärarmöten för skolledare/lärare på DGE-certifierade skolor. DGE är en angelägenhet för hela Ek-arbetslaget så vi ser gärna att flera lärare från skolan deltar. Vår lärarmöten är kopplade till DGE-kriterierna och ger inspiration för arbetet. Under pågående pandemi kommer alla lärarmöten att genomföras på distans. Våra distansmöten - via Zoom - pågår ca 40 min. Anmäl dig, och du får en länk till mötet via mail. Vi lägger också upp en länk under "Nätverksnyheter". Alla lärarmöten ingår i certifieringsavgiften och kostar inte något extra.

onsdag, 15 september, 2021 - 16:00

    TID

  • onsdag, 15 september, 2021 - 16:00

Övrig information

Nätverket av DGE-skolors lärare i matematik fortsätter träffas och utbyta erfarenheter kring Ma. på ekonomiprogrammet.
Denna gång är det intressant för lärare i företagsekonomi att delta då det finns möjligheter till gemensamma uppgifter och samarbete.
Anmälningsformulär