Beskrivning

CESAB/DGE erbjuder återkommande lärarmöten för skolledare/lärare på DGE-certifierade skolor. DGE är en angelägenhet för hela Ek-arbetslaget så vi ser gärna att flera lärare från skolan deltar. Vår lärarmöten är kopplade till DGE-kriterierna och ger inspiration för arbetet. Under ht 2020 kommer alla lärarmöten att genomföras på distans. Våra distansmöten - via Zoom - pågår ca 40 min. Anmäl dig, och du får en länk till mötet via mail. Vi lägger också upp en länk under "Nätverksnyheter". Alla lärarmöten ingår i certifieringsavgiften och kostar inte något extra.

måndag, 9 november, 2020 - 15:00

Medverkande

Anders Houltz, forskningschef Centrum för Näringslivshistoria
Anahi Davila, arkivpedagog Centrum för Näringslivshistoria
Lena Elfvingsson, DGE/CESAB

    TID

  • måndag, 9 november, 2020 - 15:00

Övrig information

Historien visar att tidigare internationella kriser med snabba förändringar har inneburit utmaningar men också möjligheter.
Vi får ta del av aktuell forskning kring företagen under Coronakrisen. Centrum för Näringslivshistoria dokumenterar krisen genom att bl.a. Intervjua viktiga nyckelpersoner inom Näringslivet.

OBS! Nytt datum: Flyttat från den 5/11 till den 9/11.
Anmälningsformulär