Beskrivning

Syftet med nätverket är att rektorer på certifierade skolor ska ges möjlighet till eget stöd i DGE-frågor och att skolledargruppen ska få ett eget forum att mötas och diskutera gemensamma frågor. DGE/CESAB bjuder in till årliga möten med aktuella inslag.

torsdag, 26 november, 2020 - 09:00

Medverkande

Hans Lindman, Certifieringsorganet
Eva Holm, CESAB/DGE
Lena Elfvingsson, DGE/CESAB

    TID

  • torsdag, 26 november, 2020 - 09:00

Övrig information

När gymnasieskolorna snabbt fick ställa om till distansundervisning hör vi ofta i mediadebatten att det satte turbo på den digitala utvecklingen. I DGE-nätverket var skolorna ofta väl förberedda för förändringen med datorer och plattformar för att kunna fortsätta med undervisningen på distans.
Vi har nu under hösten talat med elever på ett 20-tal DGE-skolor och fått en bild av deras upplevelse av våren och vad de tar med sig.
Vi tänkte utgå från den aktuella bilden som vi redovisar i en kort rapport och därefter diskutera hur vi tar tillvara de erfarenheter som gjorts och hur vi kan använda detta i det fortsatta arbetet. Medverkande från Certifieringsorganet och DGE-kansliet.

Välkommen till ett 45 min möte med DGE-rektorsnätveket torsdagen den 26 november kl 9.00 via Zoom.
Anmälningsformulär