Beskrivning

Syftet med nätverket är att rektorer på certifierade skolor ska ges möjlighet till eget stöd i DGE-frågor och att skolledargruppen ska få ett eget forum att mötas och diskutera gemensamma frågor. DGE/CESAB bjuder in till årliga möten med aktuella inslag.

torsdag, 25 november, 2021 - 17:00

    TID

  • torsdag, 25 november, 2021 - 17:00

Övrig information

Utifrån enkäter och uppföljningsmöte har vi en bred bild av elevernas syn på ek-utbildningen. Vi lyfter utmaningar och glädjeämnen och diskuterar möjligheter framåt.
Anmälningsformulär