DGE-skolan och Ek-arbetslaget får en modell och en plan för sitt systematiska kvalitetsarbete. Eleverna får en kvalitetssäkrad utbildning, förankrad i näringsliv och högskola och blir utrustade att efter skolan fritt kunna välja anställning, högskola eller företagande.