Lärarkvällar
Certifierat i Sverige AB/DGE erbjuder återkommande lärarkvällar till: * skolledare/lärare på DGE-skolor. DGE är en angelägenhet för hela Ek-arbetslaget så vi ser gärna att flera lärare från skolan deltar. Innehåll: * kriterierna för certifiering och diplomering * erfarenhetsutbyte mellan skolor. * medverkan av Centrum för Näringslivshistoria
Gratis event
Inga kurser finns för tillfället