Lärarkvällar
Certifierat i Sverige AB/DGE erbjuder återkommande lärarkvällar för skolledare/lärare på DGE-skolor. DGE är en angelägenhet för hela Ek-arbetslaget så vi ser gärna att flera lärare från skolan deltar. Lärarkvällarna fokuserar på kriterierna för certifiering och diplomering och ger praktiska tips för arbetet.
Gratis event
Inga kurser finns för tillfället