2024 är Centrum för Näringslivshistoria värdar för DGE-konferensen. Den kommer att genomföras på plats i CfN:s lokaler i Bromma. Vi har en övre gräns för antalet deltagare på ca 50 pers.