Recertifiering sker med två års mellanrum. Arbetslaget uppdaterar DGE-planen för nästkommande två-årsperiod och laddar upp den här på DGE-webben för godkännande och recertifiering som görs av Certifieringsorganet.