Information om personuppgiftshantering

Från och med den 25 maj 2018 kommer CESAB:s hantering av personuppgifter att vara anpassad till den nya dataskyddslagstiftningen (GDPR).

Personuppgiftsansvar

CESAB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som CESAB utför enligt denna integritetspolicy och ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lag (personuppgiftslagen SFS 1998:204, ”PuL”). Nedan anges när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av CESAB. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår personuppgiftshantering.

Kontaktuppgifter: CESAB, Box 1068, 181 21 Lidingö, info@certifierat.se, 08-796 16 81

Ändamålet med behandlingen

CESAB samlar huvudsakligen in personuppgifter för att trycka unika elevdiplom (Diplomerad Gymnasieekonom) och för att följa upp elevers syn på Diplomerad Gymnasieekonom vid två tillfällen; I samband med gymnasieexamen och tre år efter examen.
CESAB registrerar också kontaktpersoner och rektor vid Certifierade skolor. Syftet är att hålla kontakt med certifierade skolor, att skicka information (om möten, uppföljningsbesök, utbildningar etc) , nyhetsbrev och uppföljningsenkäter inom ramen för organisationens kvalitetsarbete.

Dina personuppgifter samlas in på följande sätt

Elevers personuppgifter samlas in och behandlas av CESAB i samband med att registrering för diplom. Eleven anger då personnummer, namn, gymnasieskola och e-postadress.
Kontaktpersoner vid certifierade skolor registreras i samband med att skolan påbörjar sin certifiering, eller vid önskemål från skolan om registrering av personer. De uppgifter som registreras om skolpersonal är namn, gymnasieskola och e-postadress.

Rätt att begära information och att få felaktiga uppgifter korrigerade

Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och du kan begära att vi ändrar eller upphör att behandla dina personuppgifter genom att skicka oss en undertecknad begäran. Vid frågor beträffande CESABS:s behandling av dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss.

Registrera dig

Diplomerad Gymnasieekonom lagrar personuppgifter i enlighet med GDPR. (Uppgifterna används för att utfärda ditt diplom och för eventuell uppföljning.) Läs mer om GDPR här
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.