Arbetslaget följer årligen upp och utvärderar DGE-planen i en formatmall som laddas upp (1/6-28/8) på DGE-webben. Vi ger personlig återkoppling på uppföljningsarbetet som på så sätt stödjer skolans systematiska kvalitetsarbete.