Vi besöker skolan ett år efter certifieringen och följer upp DGE-planen och för en dialog kring programmets utveckling. Därefter besöker vi skolan vartannat år för kvalificerad och riktad handledning.