Certifierat i Sverige AB/DGE anordnar en årlig uppdaterings konferens för nätverket av certifierade skolor. Konferensen genomförs alltid i Stockholm. Syftet är att informera, inspirera och att vara en mötesplats för nätverket av DGE-skolor där aktuella frågor diskuteras.
Pris: 300.00 kr
Inga kurser finns för tillfället