DGE-planen som skolan tar fram enligt DGE-kriterierna och som ska ska godkännas av Certifieringsorganet, bygger på verklighetsbaserad och ämnesövergripande undervisning i enlighet med GY2011. Handledningen tillsammmans den årliga självvärdering av DGE-planen stödjer Ek-arbetslagets kvalitetsarbete.